Detachering op maat

Detachering is de flexibele personeelsoplossing voor zowel tijdelijke als structurele functies, waarbij wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. Dit biedt uitkomst wanneer opdrachtgevers snel over extra kennis of capaciteit willen beschikken. Een detacheringoplossing biedt de mogelijkheid om op tijdelijke basis te beschikken over één of meerdere van onze specialisten. Helixons kan haar opdrachtgevers bij diverse kennis- en capaciteitsvraagstukken van dienst zijn. Vanuit ons netwerk selecteren wij voor u de meest optimale professional. We organiseren gesprekken met kandidaten en verifieren referenties. En wanneer een kandidaat zich beschikbaar meldt, dan bieden wij u hem aan voor een project of voor een deta-vast formule. In beide gevallen garanderen wij resultaat en kwaliteit. Veel bedrijven kiezen voor een flexibele schil. Multinationals kiezen bewust voor deze strategie om zo de pieken en dalen op te vangen. Bij grote organisaties kan de flexibele schild dusdanig groeien dat een percentage van 60/40 gerealiseerd wordt. Deze trend blijft zich sterk ontwikkelen binnen diverse conjunctuur gevoelige markten.

De voordelen van onze detacheringsformule op een rij:

  • Gegarandeerd kandidaten met de juiste competenties (meestal) direct inzetbaar
  • Zonder problemen tijdelijk afscheid nemen van kandidaten
  • (Gratis) trainingen voor uw medewerker
  • Geen omkijken naar beoordelings- en evaluatiegesprekken
  • Flexibele contractvormen mogelijk

Wij nemen u het werk uit de handen

Door middel van benchmarking en behoefteanalyse brengen we in kaart wat u in uw organisatie de maat voor succes is. Op basis van deze informatie en onze expertise bieden we u uitsluitend de meest geschikte kandidaten aan. Voordat we de kandidaten aan u voorstellen, zijn ze volledig gescreend en geëvalueerd.

Contractvormen

Omdat uw wensen en behoeften voor de invulling van een engineering vacature per situatie kunnen verschillen, kunt u kiezen uit verschillende contractvormen. Welk contract de voorkeur verdient, hangt voornamelijk af van uw doelstellingen. Helixons Engineering denkt hierin graag met u mee. Een aantal mogelijkheden:

Projectmatige detachering: U leent een medewerker in voor één of meerdere projecten. De detachering stopt wanneer de projecten voltooid zijn.

Detachering ten behoeve van werving en selectie: U heeft behoefte aan structurele versterking. Wij werven en selecteren een geschikte kandidaat en vervolgens detacheren wij hem of haar naar uw bedrijf. De detacheringsperiode is een methode om wederzijds te bepalen of een vast dienstverband gewenst is.

Consultancy op detacheringsbasis: Tijdens de detachering staat overdracht van kennis centraal. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld een opdracht moet uitvoeren die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoort. Of wanneer u medewerkers persoonlijk en intensief wil laten trainen en coachen. Dit type detacheringscontracten zijn extreem flexibel in looptijd en aantal uren per week.

Voortdurend klantcontact

Een van de belangrijke succesfactoren van Helixons is ons relatiebeheer. Wij leveren niet alleen de juiste kandidaten, maar wij blijven graag contact houden met zowel de kandidaten als onze opdrachtgevers. Helixons streeft er naar om met beide partijen een duurzaam samenwerking op te zetten.